27 มกราคม 2556

Wireless N กับการตั้งค่าให้ได้ 300 Mbps

ผมซื้อ Wireless ADSL Router ตัวใหม่มาคือ Buffalo Air Station WBMR-HP-G300H เพราะต้องการ Wireless N 300 Mbps ที่มีทั้ง ADSL และ Gigabit Ethernet อย่างไรก็ตามค่าตั้งต้นไม่สามารถเชื่อมต่อได้ถึง 300 Mbps

หลังจากพยายามหลายสัปดาห์ก็พบบทความชิ้นนี้บนอินเทอร์เน็ต Full Speed 802.11n Needs WPA2 + AES ทำให้รู้ว่า Wireless N ต้องคู่กับ WPA2+AES นะหลังจากที่หลงไปตั้ง WPA2+TKIP เสียตั้งนาน อย่างไรก็ตามก็ยังได้แค่ 150 Mbps

สิ่งที่ต้องตั้งเพิ่มก็คือ Bandwidth ที่ใช้ ซึ่งปกติแล้วถูกตั้งไว้ที่ 20 MHz ก็ต้องปรับเป็น 40 MHz คราวนี้ก็ได้เป็น 300 Mbps เรียบร้อยตามรูปด้านล่าง


11 มกราคม 2556

Java Zero-Day Exploited (CVE-2013-0422)


Java Zero-Day Exploited (CVE-2013-0422) ใน Java 7 Update 10 มีการใช้ใน Crimeware Kits ชื่อ Blackhole, Nuclear Pack, Cool Exploit Kit, Redkit เป็นต้น Metasploit กำลังจะเผยแพร่รายละเอียดนี้ ดังนั้นช่องโหว่นี้คงจะถูกใช้มากขึ้นเพื่อโจมตีในไม่ช้า และยังไม่มี Patch จาก Oracle

คำแนะนำคือ
  1. ปิดการใช้งานถ้าไม่จำเป็น
  2. ถ้าจำเป็นต้องใช้ใน Critical Application/Website ที่ต้องใช้ java ให้ใช้ web browser อื่นเข้าใช้โดย
    1. ปิดการใช้งาน Java Plug-in ใน Web Browser ที่ใช้งานทั่วไป
    2. เปิดใช้ Java Plug-in บน Web Browser อีกตัวที่ใช้สำหรับ Website ที่ต้องการใช้ Java จริงๆ เช่นใช้ Firefox ที่ปิด Java Plugin ที่ใช้งาน Internet ทั่วไป และใช้ Internet Explorer ที่เปิด Java Plug-in เพื่อใช้งาน Website ที่ต้องใช้ Java
  3. ระมัดระวังลิ้งค์ที่ไม่รู้จัก เช่นจาก อีเมล์ โปรแกรมสื่อสารข้อความ หรือเครือข่ายสังคม เป็นต้น

http://malware.dontneedcoffee.com/2013/01/0-day-17u10-spotted-in-while-disable.html